Uzdrawianie duchowe radykalnie zwiększa sprawność fizyczną